Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 14

Sedma po redu Međunarodna naučna konferencija sa temom „Riječ i rečenica u slavenskim jezicima. Opis – konfrontacija – prijevod”, u organizaciji Instituta Slavenske Filologije Vroclavskog Sveučilišta, održana je 25.-27. studenog 2004 godine u Vroclavu u Poljskoj. Ovaj ciklični (organiziran svake druge godine) naučni slavistički skup smatran je jednim od najvažnijih naučnih skupova slavista u Poljskoj.

Ove godine konferencija je okupila 60 učesnika iz 8 zemalja: Bjelorusije (Sveučilište u Minsku, te Akademija Nauka), Ukrajine (Sveučilišta u Lvovu i Donjecku), Rusije (Sveučilište u Sankt Petersburgu), Češka (Sveučilišta u Brnu i Olomoucu), Srbije (Sveučilišta u Beogradu i Novom Sadu), Hrvatske (Sveučilište u Zagrebu), Njemačke (Sveučilište u Greifswaldu) i Poljske (Sveučilišta u Krakovu, Torunju, Sosnovcu, Poznanju, Opolu, Zelenoj Gori, Ščećinu, Vroclavu i u Kielcima).

U okviru konferencije održane su dvije plenarne sjednice (25. XI i 27. XI) i tri tematske sekcije: gramatička, leksikološka i kulturološka (26.XI). U sklopu konferencije izloženo je 55 referata i komunikata, koje je karakterizirala tematska i metodološka raznovrsnost. Referati su obuhvaćali uža lingvistička pitanja (morfologija, leksikologija, sintaksa) pojedinih slavenskih jezika (bjeloruskog, ruskog, češkog, slovačkog, srpskog, hrvatskog i poljskog), ali također teoretska i konceptualna. Kao najinteresantnije teme možemo navesti npr. semiotički pogled na humanistiku, intertekstualnost, jezička i naivna slika svijeta, tipologija sintaktičkih pojava (strukturalna istraživanja u semantičkom pogledu i kognitivne konvencije u sintaksi), konfrontacija tvorbenih sustava, frazeologija i onomastika, jezični i kulturni kontakti (među slavenskim jezicima i drugi), teorija i praksa prevođenja, glotodidaktika.

O zanimljivosti izloženih tema svjedoči diskusija u kojoj su učestvovali referenti, koja je omogućila razmjenu mišljenja i prezentaciju rezultata svojih istraživanja.

Konferencija je predstavila visoku razinu, kako u naučnom tako i organizacijskom smislu.

Podnijeti referati će biti objavljeni u zborniku „Slavica Wratislaviensia”.

Sybilla Daković (Poznanj)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa