Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

Российская академия наук Институт лингвистический исследований. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА. ЯЗЫКОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦА ХХ СТОЛЕТИЯ. Под ред. Г. Н. Скляревской. Астрель – АСТ – Транзиткнига, Москва, 2005, 895 стр.

Речник садржи више од 7.000 речи и устаљених синтагми. Као база за израду овог речника послужила је електронска картотека са више од два милиона употреба речи, састављена на материјалу штампе, публицистичких, научно-популарних и књижевних дела. Коришћени су и снимци разговорног језика, те радијских и телевизијских емисија.

Речник садржи четири групе речи. Прву од њих чини нова лексика (алкаш, антиправо, безвалютный, тамиздат итд.). Најочигледнији извор (мада не и основни) нових речи су позајмљенице, првенствено из америчке варијанте енглеског језика (киллер, мейнстрим, ноутбук, он-лайн, прайс, ремикс, сайт, секъюрити, ток-шоу итд.). Демократизација језика довела је до продирања разговорне лексике и жаргона у штампу и радијске и телевизијске емисије, а самим тим и у језик скоро свих друштвених слојева (беспредел, затрахать, лажа, разборка, фанера). Другу групу чине семантички неологизми. Трећу групу представља лексика која је у време совјетске власти била потиснута на периферију лексичког система, а у речницима је обично квалификована као застарела или специфична за дореволуционарну Русију. Највећи број ових речи везан је за хришћанство, поготово за православље. Нови однос према вери вратио је ове речи у активни лексички фонд савременог руског језика (молебен, причастие, просфора, паломничество, саборность итд.). На сличан начин вратиле су се у језик и многе речи специфичне за буржоаско друштво, у совјетско време квалификоване као лексика специфична за капитализам, које данас означавају реалије савременог руског друштва (бизнес, бизнесмен, забастовка итд.). У четвртој групи су речи које прелазе или су већ прешле у пасивни лексички фонд. Највећи број ових речи означава реалије специфичне за совјетско друштво, а некада су биле најшире коришћене и познате (агитпункт, доска почёта, загнивание капитализма, народный избранник итд.).

Специфичност овог речника представљају стрелице којима се указује на припадност речи једној од четири наведене групе. Семантички неологизми означени су стрелицом нагоре, лексика која се „враћа“ у активни фонд означена је стрелицом удесно, а лексика која одлази из активног фонда у пасивни стрелицом улево. Једино нове речи нису посебно обележене јер, како кажу аутори, нове речи учествују у процесу језичких измена самим својим појављивањем у језику.

Ђорђе Оташевић (Београд)

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa