Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

Danko Šipka: OBRATNI GLOSAR 1. A – UDEŠAVATI. Alma, Beograd, 2006, 832 str.; OBRATNI GLOSAR 2. REŠAVATI – GRUŽ. Alma, Beograd, 2006, 828 str.

Nakon Obratnog rečnika srpskog jezika Miroslava Nikolića (20??) dobili smo još jedan takav rečnik. Ovaj je, za razliku od Nikolićevog, štampan latinicom i složen abecednim redom. Ova dva rečnika razlikuju i se prema broju reči rečnik Danka Šipke sadrži preko 213.000 reči. Reči su date u obliku u kojem se upisuju u enigmatske radove, što znači da su donekle promenjeni u odnosu na standardnu rečničku formu. Crtica kod polusloženica je izbrisana, kao i apostrofi, tačke i razmak kod povratnih glagola.

Izvori za ovaj glosar potiču iz nekoliko autorovih projekata: Kolokvijalnog rečnika, Rečnika novih reči, te kompjuterskog rečnika za softver NeuroTran. Građa je u ove projekte uneta kako skeniranjem postojećih rečnika, tako i analizom višemilionskog korpusa novinskih tekstova iz Bosne, Hrvatske i Srbije.

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa