Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Osvrti, Broj: 14

Pavle Ćosić: SRPSKI ZA STRANCE. TESTOVI, VEŽBANJA, IGRE. PRIRUČNIK ZA LEKTORE I STUDENTE SRPSKOG JEZIKA. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

Priručnik je namenjen širokom krugu korisnika. Nije samo za lektore i studente slavističkih katedri, nego i za škole jezika i privatne časove. Knjiga ima 154 strane,od kojih su dve naslovne i jedna s uvodom. U njoj je navedena i korišćena literatura (bibliografija).

Priručnik se sastoji od tri dela: 1.Testovi i vežbanja. 2.Vežbanja i igre. 3.Literatura. Svaki deo propraćen je kratkim uvodom u kojem se objašnjava na šta je u njemu stavljen poseban akcenat, a sadrži i uputstva nastavnicima. Izbor leksičkog i gramatičkog materijala napravljen je prema “Programu nastave srpskohrvatskog (srpskog/hrvatskog/bosanskomuslimanskog) jezika” Danka Šipke (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003). Priručnik sadrži u većini vežbanja i testove za napredne u znanju srpskog jezika. U svakom vežbanju određeno je kojim je nivoima namenjeno. Mali broj zadataka ima i rešenje (leksička vežbanja, ispravljanje pravopisnih i gramatičkih grešaka).

Prvi deo se oslanja na usvajanje jezika klasičnom metodom. Ovde ima zadataka tipa: popuni rečenice ispravnim oblikom reči, sastavi pitanja, odgovori na pitanja. Studenti vežbaju deklinaciju (npr.: Stavi prideve i imenice u odgovarajuće padeže, s. 20), konjugaciju (npr.: Izaberi glagol i stavi ga u odgovarajuće vreme, s. 42), sintaksu (Sastavi rečenice od ponuđenih reči, s.21). Što se tiče leksičkog nivoa, ima vežbi u kojima treba da se spoje imena profesija s imenima alata, vežbaju se homonimi, sinonimi, dati su neki idiomi i popularni frazeologizmi (npr.: jak kao bik, lep kao slika, s. 38).

U drugom delu nalaze se vežbe i igre za rad na času. Zadaci imaju, za razliku od prvog dela, zabavnije sadržaje, što bi trebalo da pozitivno utiče na motivaciju studenata i atmosferu na času. Veoma je korisno što su kod igara često istaknute napomene o mogućim preprekama u njihovom uspešnom izvođenju (igra za veće grupe, u kojoj se zahteva zadiranje u privatnost). Drugi deo sadrži i brojne savete za održavanje konverzacije. Ima ovde dosta različitih vežbi, od najpopularnijih i lakih, tipa: na slovo na slovo (student treba da kaže reč koja počinje s nasumično odabranim slovom, s. 78), preko malo težih, tipa: pogodi ko je (s. 82), sve do najtežih, tipa: sastavi priču ili dramu na osnovu zadate situacije (s. 122) ili zagonetna priča (s.111).

Treći deo daje kratak pregled literature koja se, po autorovom mišljenju, preporučuje za rad na nastavi srpskog jezika. Reč je o udžbenicima, jezičkim priručnicima, beletristici, novinama, časopisima i internetu. Uza svaku navedenu jedinicu istovremeno se javlja njen sažet opis i predlaže se na koji način može da bude iskorišćena.

Priručnik “Srpski za strance. Testovi, vežbanja, igre” sadrži bogatu ponudu različitih vežbi: morfoloških, sintaksičkih, leksičkih, stilskih, ali ne samo to, nego sadrži i testove koje nastavnik može da iskoristi za proveravanje znanja jezika (neki testovi i vežbanja dostupni su i na internetu). U izboru vežbanja akcenat je stavljen na usvajanje onoga što se u jeziku javlja najčešće, pa se na taj način usvajaju i učvršćuju temeljna pravila u srpskom jeziku. Priručnik je pogodan za stimulisanje samostalnih iskaza (pismenih i usmenih).

Nažalost, u knjizi je potpuno zanemaren jedan bitan deo usvajanja stranog jezika, pogotovo srpskog, naime fonetika. Prozodijski sistem je za mnoge strance problem i bilo bi sigurno od koristi da u priručniku za strance nađu svoje mesto takođe fonetske i intonacijske vežbe (npr.: grupisanje reči prema vrsti akcenta, dopunjavanje reči odgovarajućim slovom, slušanje i pronalaženje rima i dr.). Trebalo bi i uzeti u obzir da su nastavnici srpskog jezika takođe ljudi koji ne potiču iz zemalja u kojima je srpski jezik u upotrebi (nisu izvorni govornici) i za koje, u vezi sa tim, ne moraju biti sasvim jasne neke pojave iz svakodnevnog života. U priručniku je (s. 89) i jedan kviz - igra asocijacija, gde umesto objašnjenja pravila autor piše: “Ova igra je sastavljena po uzoru na igru asocijacija poznatu u svim našim kvizovima sa učesnicima u studiju još od početka sedamdesetih godina pa do danas. Budući da su pravila iz primera vrlo jasna, evo samo (…)”. Bez obzira na rasprostranjenost igre, jasnoće radi, trebalo bi sve kvizove i igre objašnjavati u sličnoj meri.

Činjenica da priručnik nije, kao što sam autor kaže u uvodu, posebno origanalan po pitanju modela i što su u njemu korišćene odavno poznate šeme ne utiče bitno na njegovu opštu vrednost. Veoma je malo takvih priručnika s temom srpskog jezika, posebno za više nivoe nastave i sa ove tačke gledišta ima u priručniku dosta zanimljivih i korisnih vežbi (npr.: žargon, kolokvijalni govor, tvorba reči i dr.). Autor se potrudio da primeri u knjizi budu u najvećem broju originalni i da preuzete šeme i koncepcije budu prilagođene svojstvima srpskog jezika. Vrlo su praktični indeksi na kraju knjige: indeks za snalaženje po nivoima i indeks oblasti i važnijih termina. Korice knjige su moderne i duhovite (”oglasna tabla”).

Ovaj priručnik će sigurno biti od koristi za mnoge nastavnike i lektore srpskog jezika, takođe kao inspiracija i za naše ideje.

Lidia Pešinová

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa