Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Bibliografije, Broj: 26

Ђ­ор­ђе ­От­а­ше­­в­ић ­(Беог­рад­)

­

ПРИ­Л­ОЗ­­­­И ­­­­ЗА­ ГР­АЂ­У­­ ЛЕКСИ­­К­О­­ЛОШ­КЕ­

И ­МЕТАЛЕК­СИ­КОГРАФ­СК­Е Б­ИБЛИОГРАФИЈЕ (9)

 

 

Alerić Danijel: Imotski toponimi Vrlika ili Vrljika i Matica.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1996), str. 5–15.

Alerić Danijel: Neobično hercegovačko riječno ime Mlade ili Mladi.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1993), str. 51–61.

Alerić Danijel: Problem imena predjela Turopolja.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1999), str. 19–46.

Alerić Danijel: Toponim Bosna kao slavistički problem.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1995), str. 5–12.

Andrić Stanko: Imenica vas u staroj slavenskoj toponimiji. Croatica: časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu 57 (2013), str. 73–129.

Ankica Čilaš Šimpraga: Olga Ivanova: Μakedonski antroponomastikon (XV–XVI vek) Skopje, 2006.  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 229–230.

Antunović Goranka: Anglicizmi i prevođenje: bez konzultinga nema happy enda.  Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 1–9.

Antunović Goranka: Two Phenomena in English Loanword Adaptation in Swedish.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1997), str. 5–11.

Asimopulos Panajiotis: Multijezični mozaik u stihovima Đorđа Balaševića. Holon 3 (2012), str. 44–93.

Babić S.: Bijes, zloduh ili demon u naslovu djela F. M. Dostojevskoga.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2005), str. 149–150.

Babić S.: Bitka za jednu riječ, dukat za pobjedu.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2006), str. 189–190.

Babić S.: Cash & carry.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga knji-ževnog jezika 4 (2006), str. 156–156.

Babić S.: Dalekozor i durbin.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2006), str. 147–148.

Babić S.: Demetra ili Demetera – pitanje je sad.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2006), str. 68–69.

Babić S.:Etnik i odnosni pridjev od Hrastovice kod Petrinje.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2006), str. 187–188.

Babić S.: Ime Jahve kao problem i pouka. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2006), str. 31–33.

Babić S.: Konklave ili konklava kao normativno pitanje. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 3 (2005), str. 109–111.

Babić S.: Prišipetlja. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2005), str. 31–32.

Babić S.: Rondel i njegove hrvatske zamjene  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2005), str. 195–197.

Babić Snježana: Csaba Földes, Hrsg. 2009. Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr Verlag.  Jezikoslovlje 2 (2010), str. 235–247.

Babić Stjepan: Botaničko nazivlje u vezi s imenicama na -. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2008), str. 196–198.

Babić Stjepan: Kako se hrvatski kaže tepsija?  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (1999), str. 17–18.

Babić Stjepan: Klanac u Velèbitu. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 5 (2009), str. 197–197.

Babić Stjepan: Komentar izbora najboljih riječi za 2007. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 3 (2008), str. 110–114.

Babić Stjepan: Lijep ili srdačan pozdrav. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2007), str. 31–32.

Babić Stjepan: Nabavka protiv nabave.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 3 (2008), str. 106.

Babić Stjepan: Nagrada za novu riječ ime dr. Ivana Šretera.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2007), str. 32–33.

Babić Stjepan: Nedoumice o porijeklu i podrijetlu.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 3 (2007), str. 118–119.

Babić Stjepan: Nova riječ smrčkolovac. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2008), str. 157–159.

Babić Stjepan: O krstu i kršćaninu i nadijevanju imena.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2000), str. 155–157.

Babić Stjepan: Polovica ili polovina kao pitanje.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2000), str. 152–155.

Babić Stjepan: Rat gusara i pirata.  Jezik: časopis za kulturu hrvat-skoga književnog jezika 4 (2009), str. 148–149.

Babić Stjepan: Ruganje – nova pojava u prijedlozima za najbolju riječ.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2009), str. 150–153.

Babić Stjepan: Širidba.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga knji-ževnog jezika 2 (2007), str. 70–71.

Babić Stjepan: Uz članak o Salomonu ili Solomonu. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2005), str. 69–71.

Babić Stjepan: Zagonetna prevlast jelovnika nad jestvenikom.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2008), str. 70–72.

Babić Stjepan: Značenje i rekcija glagola zaboraviti.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2007), str. 71–72.

Babić Stjepan: Zračnjak ili zračnik.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2009), str. 73–73.

Bagdasarov A.: Samokres. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2008), str. 34–35.

Bagdasarov Artur: Кnjižice koje zbunjuju i hrvatska leksička norma (O. A. Sarajkina, Rusko-hrvatskosrpski priručnik za konverzaciju, Moskva 2001, 176 str.; V. E. Fridman i I. A. Kusyj, Vodič Hrvatska, Moskva, 2002, 240. str).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2003), str. 423–424.

Bagdasarov Artur: Neka svatko ima svoj dvojezičnik (Matija Dautović: Hrvatsko-ruski rječnik).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 349–351.

Balić-Nižić Nedjeljka: Hrvatice u biografskom rječniku ‘Donne illustri’ zadranke Itale Bogdanović (1874.–1945.)“.  Croatica et Slavica Iadertina 1 (2006), str. 251–266.

Bandecchi Valeria, Keane T. Mark: Lexical Decomposition in Understanding Italian and English Motion Verb. Suvremena lingvistika 76 (2013), str. 107–125.

Baraban B., Šnajder D.: Koje je crijevo tašto? Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 3 (2006), str. 111–113.

Baraban Borko: Plodna ili plodova voda? Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 4 (2007), str. 153–154.

Barac-Grum Vida: Dijalektalne riječi hrvatskoga priobalja.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1995), str. 13–24.

Barac-Grum Vida: Dijalektna lukovdolska riječ.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1991), str. 1–19.

Barac-Grum Vida: Gorskokotarski toponimijski sustavi u usporedbi sa sjevernoprimorskima.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1990), str. 5–13.

Barac-Grum Vida: Ime u društvenom i jezičnom kontekstu.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1988), str. 35–41.

Barac-Grum Vida: Mogućnosti preobrazbe vlastitoga imena.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1990), str. 15–20.

Barac-Grum Vida: Odnos između onomastičkih kategorija u regiji.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1991), str. 21–26.

Barbarić Vuk-Tadija: Nekoliko zapažanja o tekstološkim i metodološkim problemima u proučavanju starohrvatskih pravnih termina u Marka Marulića. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2014), str. 189–215.

Barcelona Antonio: Names: A metonymic ‘return ticket’ in five languages.  Jezikoslovlje 1 (2003), str. 11–41.

Barčot Branka: Wörterbuch deutscher sprichwörtlicher und phraseologischer Vergleiche, Teil 1. Suvremena lingvistika 68 (2009), str. 391–395.

Barčot Branka: Frazemi s pojedinim metalima kao komponentom u hrvatskom, ruskom i njemačkom jeziku.  Jezikoslovlje 3 (2012), str. 841–865.

Barić Eugenija: Tvorenice s elementom sve-.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1985), str. 55–64.

Bartolec  G. Blagus: Rječnik za najmlađe školarce.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 1 (2009), str. 35–37.

Bašić Martina: Crikvenička toponimija.  Folia onomastica Croatica 18 (2010), str. 1–52.

Bašić Martina: Čekavski rječnik (Ivan Mahulja: Rječnik omišaljskoga govora, Riječki nakladni zavod – Općina Omišalj, Rijeka – Omišalj, 2006.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 484–490.

Bašić Nataša: Sport i šport u hrvatskome.  Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (1999), str. 52–62.

Bašić Tajana: Rječnik kakvog smo dugo čekali, Milica Gačić, Englesko–hrvatski rječnik prava, međunarodnih odnosa, kriminalistike i forenzičnih znanosti, kriminologlje i sigurnosti (English–croatian dictionary of law, international relations, criminal investigation & justice, criminology & security). (Naklada Ljevak, Zagreb, 2004.). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2007), str. 161–164.

Bekavac Božo: Strojno obilježavanje hrvatskih tekstova – stanje i perspektive.  Suvremena lingvistika 1–2 (2002), str. 173–182.

Belaj Branimir, Tanacković Faletar Goran: Cognitive foundations of emotion verbs complementation in Croatian. Suvremena lingvistika 72 (2011), str. 153–169.

Belaj Branimir, Tanacković Faletar Goran: Jedan mogući teorijski model pristupa analizi jezičnoga posuđivanja.  Jezikoslovlje 1 (2007), str. 5–25.

Benacchio Rosanna, Steenwijk Han, Jozić Željko, Vajs Vinja Nada: Digitalna obradba rukopisnoga rječnika Vocabolario di tre nobilissimi linguaggi, italiano, illirico, e latino Ivana Tanzlinghera Zanottija (1651.—1732.). Filologija 58 (2013), str. 19–38.

Benić Mislav: O antroponimima u Kukljici u 20. stoljeću.  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 1–18.

Benzon Ivana: Obiteljski nadimci u Vranjicu kod Splita. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2004), str. 165–188.

Benzon Ivana: Pridruživanje frazema s komponentom naziva za odjeću konceptualnim poljima (na građi hrvatskog i njemačkog jezika). Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2007), str. 85–114.

Bergovec Marina, Brgles Branimir, Brozović Rončević Dunja, Čilaš Šimpraga Ankica: Tekuća onomastička bibliografija (2009.). Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 357–374.

Bergovec Marina: Leksički pristup u nastavi stranih jezika s posebnim osvrtom na hrvatski.  LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  3 (2007), str. 53–66.

Bertoša Miroslav: Iz ugla povjesničara: toponimi, antroponimi i nadimci u Labinu i Labinštini u drugoj polovici XVIII. stoljeća.  Folia ono-mastica Croatica 12/13 (2007), str. 41–60.

Bertoša Mislava: Prezimenski sufiksi i kulturalna heterogenost.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 61–74.

Bezić Božanić Nevenka: Prilog poznavanju povaljskih prezimena. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (1997), str. 119–124.

Bezić Božanić Nevenka: Trogirski nadimci u pisanim izvorima od 17. do 19. stoljeća.  Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (1998), str. 139–163.

Bezić-Božanić Nevenka: Prilog poznavanju zemljišnih nazivlja na otoku Visu od 11. do 18. stoljeća. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2001), str. 5–19.

Bezić-Božanić Nevenka: „Selački antroponimi 18. stoljeća. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (1999), str. 45–54.

Bezić-Božanić Nevenka: Stanovnici Bogomolja i njihova prezimena u 18. i 19. stoljeću. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 2 (1992), str. 71–81.

Birtić Matea: Nazivlje u generativnoj morfologiji.  Filologija 46–47 (2007), str. 1–18.

Birtić Matea: Novi lingvistički rječnik (Robert Lawrence Trask: Temeljni lingvistički pojmovi).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 473–475.

Bjelanović Živko, Marasović-Alujević Marina: Splitska prezimena etnonimskog podrijetla s talijansko-hrvatskim jezičnim odlikama.  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 19–35.

Bjelanović Živko: Hipokoristik kao oznaka za tvorbeni način i kao oznaka za vrstu značenja.  Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 1–14.

Bjelanović Živko: Jedan tip prezimena s protezom.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1998), str. 57–63.

Bjelanović Živko: Novo prezimensko ogledalo (Hrvatski prezimenik – pučanstvo Republike Hrvatske na početku 21. stoljeća, uredili Fra-njo Maletić i Petar Šimunović, I–III, Zagreb – Golden marketing – Tehnička knjiga, 2008.). Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2009), str. 171–173.

Bjelanović Živko: Tvorbeni i prozodemski sustav prezimena tipa Dragović.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 75–90.

Blagus Bartolec Goranka: Kolokacijske sveze prema drugim leksičkim svezama u hrvatskom jeziku.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2013), str. 47–59.

Blagus Bartolec Goranka: Leksičke funkcije kao pokazatelji značenjskih odnosa u kolokacijskim svezama hrvatskoga jezika.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 15–38.

Blagus Bartolec Goranka: Pogled izvana na jezičnu kartu slavenskoga juga (Lexical norm and National Language: Lexicography and Language Policy in South–Slavic Languages after 1989, ur. Radovan Lučić).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 365–371.

Blagus Bartolec Goranka: Pozdravi kao leksikografske jedinice. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2013), str. 19–36.

Blagus Bartolec Goranka: S leksikografijom od malih nogu (Prvi školski rječnik: Školska knjiga – Institut za hrvatski jezik, Zagreb, 2008.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 503–507.

Blagus Bartolec Goranka: S rječnika na riječ (Branka Tafra: Od riječi do rječnika).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 351–359.

Blagus Bartolec Goranka: Usporedba hrvatskoga i slovenskoga padežnoga nazivlja.  Filologija 46–47 (2007), str.19–34.

Blagus Bartolec Goranka: Usustavljenost hrvatskoga strukovnog nazivlja – potreba i izazov (Lana Hudeček, Milica Mihaljević (u suradnji s Brunom Nahodom): Hrvatski terminološki priručnik, IHJJ / NZZ, Zagreb, 2009.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 440–443.

Blagus Monika: Kroatisch–deutsches Religionswörterbuch. Zagreber Germanistische Beiträge  21 (2013), str. 377–379.

Blažeka Đuro, Rácz Erika: Koncepcija rječnika pomurskih Hrvata.  KAJ – časopis za književnost, umjetnost, kulturu 1–2 (2010), str. 105–118.

Blažeka Đuro: Prijedlog koncepcije izrade rječnika poljoprivrednog nazivlja u međimurskom dijalektu.  Croatica et Slavica Iadertina 4 (2009), str. 157–180.

Blaževac Krešimir, Vajs Nada: Sinonimija i jednojezični rječnik.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (1999), str. 47–76.

Blaževac Krešimir: Hrvatski enciklopedijski rječnik.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 291–315.

Bogović Sanja: Frazeologija ikavsko-ekavskoga mjesnoga govora Drage.  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1–2 (1999), str. 143–163.

Bogović Sanja: „Riječ o riječima (i frazemima), Ljiljana Kolenić, RIJEČ O RIJEČIMA, Iz hrvatske leksikologije i frazeologije 17. i 18. stoljeća, Sveučilište Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet, 1998. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1–2 (1999), str. 185–193.

Bogunović Irena, Ćoso Bojana: „Engleski u hrvatskome: Znanstveni izričaj biomedicine i zdravstva. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2014), str. 177–191.

Boris Pritchard: Combining dictionary and corpus evidence – a lexical study of the English adjective appropriate and its translation equivalents in Croatian.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2004), str. 413–433.

Bošnjak Botica Tomislava: Neke mogućnosti prilagodbe francuskoga jezikoslovnoga nazivlja hrvatskomu jeziku.  Suvremena lingvistika 74 (2012), str. 223–225.

Bošnjak Botica Tomislava: Prosjaci i sinovi – ilustracija tvorbe i obilježja antroponima u Imotskoj krajini.  Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 1–16.

Bošnjak Tomislava: Vrijedan doprinos dijalektnoj leksikografiji (Ivan Branko Šamija: Rječnik imotsko-bekijskoga govora).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 485–487.

Božanić Joško, Lozić Knezović Katarina, Runjić-Stoilova Anita, Tomelić Ćurlin Marijana: Leksička norma u hrvatskoj maritimološkoj leksi-kografiji 20. stoljeća. Filologija 57 (2012), str. 35–51.

Božanić Joško: Doba srebra : Prilog istraživanju halieutičkog leksi-ka Falkuše. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2013), str. 5–87.

Božanić Joško: Otok Murter dobio rječnik svojih govora (Edo Juraga – Rječnik murterskog govora).  Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2011), str. 156–158.

Božanić Joško: Stil, priča, leksik, svijet tezaurusa usmene predaje komiškog ribara Ivana Vitaljića Gusle. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2010), str. 5–122.

Božanić Joško: Emocionalni toponimijski vodič saljskim intradama Ankice Piasevoli. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2001), str. 191–194.

Božanić Joško: Komiški dikcionar – A. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2006), str. 5–48.

Božanić Joško: Komiški dikcionar – B. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2008), str. 5–90.

Božanić Joško: Nova toponomastička monografija centra za jadranska onomastička istraživanja – Toponimija otoka Ugljana. Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2008), str. 214–216.

Brač Ivana: Jezikoslovni pogled na stomatološko nazivlje (Marin Vodanović; Drago Štambuk; Ana Ostroški Anić: Stomatološko nazivlje. Zagreb: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2010, 104 str.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2011), str. 264–267.

Branimir Brgles, Dunja Brozović Rončević, Ankica Čilaš Šimpraga, Ines Virč: Tekuća onomastička bibliografija (2006. – 2007.).  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 237–260.

Bratanić Maja, Ostroški Anić Ana: Pedagoški pristup korpusno utemeljenoj izradbi kolokacijskoga rječnika strukovnoga nazivlja. Filologija 58 (2013), str. 39–54.

Bratanić Maja: Od intuicije do opservacije i natrag (Višejezična leksikografija i paralelni korpusi).  Suvremena lingvistika 1–2 (1997), str. 1–12.

Bratanić Maja: Suvremena hrvatska dvojezična leksikografija u svjetlu korisničkih potreba (preliminarno istraživanje). Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 45–61.

Bratanić Maja: Leksikografski izazovi i odgovori (Branka Tafra: Od riječi do rječnika, Zagreb : Školska knjiga, 2005). Filologija 49 (2008), str. 235–244.

Bratanić Maja: One Hundred Years of English–Croatian Lexicography (Historical perspective and current needs).  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (1997), str. 49–59.

Bratulić Josip: Istarske jezikoslovne teme u djelu Petra Skoka. Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 1–7.

Brbora Sanja: Jezikoslovno nazivlje u udžbenicima.  Filologija 46–47 (2007), str. 35–48.

Brdar Irena: Engleske riječi u jeziku hrvatskih medija. LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  10 (2011), str. 217–232.

Brdar Mario, Brdar-Szabó Rita: Some reflections on metonymy and word-formation. Explorations in English Language and Linguistics 1 (2013), str. 40–62.

Brdar Mario, Brdar-Szabó Rita: Vlastita imena između metoni-mijske Scile i metaforičke Haribde.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvat-ski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 31–48.

Brdar Mario: Metonymy as a motivating factor in the system of adjective complementation in English. Suvremena lingvistika 1 (2000), str. 41–55.

Brdar Mario: Topic-continuity, metonymy and locative adverbials: A cognitive–functional account.  Suvremena lingvistika 1 (2007), str. 13–29.

Brdar-Szabó Rita, Brdar Mario: On the marginality of lexical blending.  Jezikoslovlje 1–2 (2008), str. 171–194.

Brdar-Szabó Rita: Hilke Elsen: Neologismen. Formen und Funktionen neuer Wörter in verschiedenen Varietäten des Deutschen. (Tübinger Beiträge zur Linguistik 477). Tübingen: Gunter Narr, 2004.  Jezikoslovlje 1–2 (2004), str. 117–122.

Breneselović Luka, Ligorio Orsat: Porijeklo ornitonima Trogir. Croatica et Slavica Iadertina 8 (2013), str. 363–367.

Brešan Tanja: Novi dosezi onomastike (Živko Bjelanović: Onomastičke teme, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.). Čakavska rič. Polugodišnjak za proučavanje čakavske riči 1–2 (2008), str. 211–213.

Brgles Branimir, Brozović Rončević Dunja, Čilaš Šimpraga Ankica: Tekuća onomastička bibliografija (2008.).  Folia onomastica Croatica 18 (2010), str. 317–335.

Brgles Branimir, Čilaš Šimpraga Ankica, Horvat Joža: Tekuća onomastička bibliografija (2010.).  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 277–306.

Brgles Branimir, Horvat Joža, Virč Ines: Tekuća onomastička bibliografija (2012.).  Folia onomastica Croatica 22 (2014), str. 253–289.

Brgles Branimir, Horvat Joža, Virč Ines: Tekuća onomastička bibliografija (2011.).  Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 249–276.

Brgles Branimir: Benyovsky Latin, Irena: Srednjovjekovni Trogir: prostor i društvo.  Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 247–248.

Brgles Branimir: Mladen Paver – Gordan Gledec. Pred zagonetkom obiteljskog stabla – Priručnik za istraživanje obiteljskog rodoslovlja MATIS d.o.o., Pregrada, 2009.  Folia onomastica Croatica 18 (2010), str. 310–311.

Brgles Branimir: Povijesne potvrde antroponimije Brdovečkog prigorja u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim vrelima.  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 1–20.

Brgles Branimir: Toponimija na području Susedgradskog vlastelinstva u srednjovjekovnim i ranonovovjekovnim izvorima.  Folia onomas-tica Croatica 19 (2011), str. 9–36.

Brgles Branimir: Valentić, Mirko; Horbec, Ivana; Jukić, Ivana: Hrvatska na tajnim zemljovidima. Zagrebačka županija I. i II.  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 267–270.

Brisard Frank: Metaphors are events, not objects.  Jezikoslovlje 1–2 (2002), str. 17–39.

Brlobaš Željka, Horvat Marijana: Fonološko nazivlje u hrvatskim gramatikama 19. stoljeća.  Filologija 46–47 (2007), str. 49–66.

Brlobaš Željka: Gramatičke odrednice u rječniku hrvatsko–talijanskom (1901).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2003), str. 9–20.

Brlobaš Željka: Jezikoslovni prinosi jezičnih crtica o dragome kraju (Marija Znika: Podgajački zvon: leksikografsko–etnografski prinosi iz donje Podravine).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2011), str. 466–470.

Brlobaš Željka: „Struktura i značenje hrvatskih antonima: od analize do sinteze, Ljiljana Šarić, ANTONIMIJA U HRVATSKOME JEZIKU (Semantički, tvorbeni i sintaktički opis), (Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.).  Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 2 (2008), str. 111–115.

Broz Vlatko, Glavan Mirna: Synonymy in Idiomatic Expressions.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2012), str. 45–70.

Brozović Rončević Dunja, Čilaš Šimpraga Ankica: Nacrt za zoonomastička istraživanja (na primjeru imena konja).  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 37–58.

Brozović Rončević Dunja, Čilaš Šimpraga Ankica: Tipovi vezanosti imena blizanaca.  Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 15–37.

Brozović Rončević Dunja, Kapetanović Amir: Onimi u srednjovjekovnom pjesništvu na starohrvatskome jeziku.  Folia onomastica  Croatica 18 (2010), str. 53–119.

Brozović Rončević Dunja, Schaub–Gomerčić Ines: Petar Šimunović – Bibliografija radova.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 7–38.

Brozović Rončević Dunja, Žic Fuchs Milena: Metafora i metonimija kao poticaj u procesu imenovanja.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 91–104.

Brozović Rončević Dunja: Marko Snoj: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen.  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 249–252.

Brozović Rončević Dunja: Milan Harvalík: Synchronní a diachronní aspekty české onymie Praha: Academia, 2004., 161 str. Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 191–193.

Brozović Rončević Dunja: Petar Šimunović – onomastičar.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 1–5.

Brozović Rončević Dunja: Toponomastičko nazivlje između jezikoslovlja i zemljopisa.  Folia onomastica Croatica 19 (2011), str. 37–46.

Brozović-Rončević Dunja: O sinonimnim indoeuropskim korijenima u hidronimiji.  Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 95–101.

Bučar Mirjana: Ljiljana Šarić, 2007. Antonimija u hrvatskome jeziku: semantički, tvorbeni i sintaktički opis. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.  Jezikoslovlje 1 (2007), str. 91–96.

Budimir Irina: Nestandardnojezični frazemi u časopisu Osvit (1898–1908).  LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  3 (2007), str. 67–84.

Budja Jurica: Zastor ili zavjesa?“. Croatica et Slavica Iadertina 7 (2012), str. 389–393.

Budor Karlo: Sobre el sentido de la palabra española alcorán.  Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia (2001), str. 131–136.

Buđa Jurica: Doprinijeti ili pridonijeti – korak k istini.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 43–52.

Buđa Jurica: Kaleidoskop hrvatske antroponomastike (Petar Šimunović: Hrvatska u prezimenima, Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2010), str. 470–475.

Bukovčan Dragica, Gačić Milica: Osobitosti registra njemačkoga jezika kriminologije nasilničkoga kriminaliteta na leksičkoj, morfološkoj i sintaktičkoj razini. Suvremena lingvistika 1 (1999), str. 29–91.

Buljan Gabrijela: Interpreting English Verb Conversions : The Role of Metonymy and Metaphor.  Suvremena lingvistika 1–2 (2004), str. 13–30.

Bunk Ana, Opašić Maja: Prilog kontrastivnoj analizi frazema sa zoonimskom sastavnicom u hrvatskome i češkome jeziku.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2011), str. 237–250.

Busse Ulrich: A Dictionary of Anglicisms – an outline of its history, content and objectives.  Suvremena lingvistika 1–2 (1996), str. 103–104.

Camelia Firica: Elemente de noutate in Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române.  Studia Romanica et Anglica Zagra-biensia (2009), str. 263–283.

Cerić Maja: Vrijedan doprinos hrvatskom imenoslovlju : Petar Šimunović UVOD U HRVATSKO IMENOSLOVLJE (Golden marketing–Tehnička knjiga, Zagreb, 2009.).  Fluminensia: časopis za filološka istra-živanja 2 (2010), str. 172–175.

Cieślikowa Aleksandra: Elementy tradycyjne i innowacyjne w antroponimii polskiej i chorwackiej.  Folia onomastica Croatica 12/13 (2007), str. 113–113.

Crnić Mirjana, Macan Željka: Germanizmi u štokavskim ikavskim govorima Gorskoga Kotara. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1 (2011), str. 7–21.

Cvikić Lidija: Temeljno nazivlje u usvajanju jezika: hrvatski nazivi za input, output i intake.  LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik  3 (2007), str. 100–108.

Czerwiński Maciek: Usporedba adaptacije nekih anglicizama u hrvatskom i poljskom jeziku. Fluminensia: časopis za filološka istraživanja 1–2 (2000), str. 79–86.  

Čatić Igor: Odnos jezikoslovaca i stručnjaka u stvaranju nazivlja. Jezik: časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika 2 (2007), str. 50–55.

Čatić Ivana: Toponimija Semeljaca – sela istočne Đakovštine. Fo-lia onomastica Croatica 19 (2011), str. 47–67.

Čermák František: Text introducers of proverbs and other idioms.  Jezikoslovlje 1 (2005), str. 57–77.

Čilaš Marica: Sportsko nazivlje u hrvatskome i makedonskom standardnom jeziku na početku 21. stoljeća.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2002), str. 291–302.

Čilaš Šimpraga Ankica, Kurtović Budja Ivana: Etnici i ktetici u kajkavskom narječju. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezi-koslovlje 1 (2010), str. 35–52.

Čilaš Šimpraga Ankica: Boryś na hrvatskom (Wiesław Boryś: Čakavske leksičke studije, Praslavensko naslijeđe u čakavskome leksičkom fondu, Matica hrvatska, Zagreb, 2007.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2008), str. 483–486.

Čilaš Šimpraga Ankica: Bračka toponimija (Petar Šimunović: Bračka toponimija).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2006), str. 487–490.

Čilaš Šimpraga Ankica: Etnici i ktetici u Drniškoj krajini.  Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 17–36.

Čilaš Šimpraga Ankica: Godišnjak Titius Časopis za interdisciplinarna istraživanja porječja Krke.  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 271–276.

Čilaš Šimpraga Ankica: Leksičko blago otoka Brača (Petar Šimunović: Rječnik bračkih čakavskih govora).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2007), str. 368–373.

Čilaš Šimpraga Ankica: Mislava Bertoša: Djeca iz obrtaljke : nametnuto ime i izgubljeni identitet (imena i prezimena nahoda u XIX. stoljeću), Profil, Zagreb, 2005.  Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 257–261.

Čilaš Šimpraga Ankica: Muška osobna imena u Promini. Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2 (2012), str. 333–364.

Čilaš Šimpraga Ankica: Obiteljski nadimci u Promini.  Folia onomastica Croatica 15 (2007), str. 39–69.

Čilaš Šimpraga Ankica: Osobni nadimci u seoskoj sredini na primjeru Promine.  Folia onomastica Croatica 20 (2012), str. 21–48.

Čilaš Šimpraga Ankica: Petar Šimunović: Toponimija hrvatskoga jadranskog prostora Zagreb : Golden marketing – Tehnička knjiga, 2005.  Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 204–208.

Čilaš Šimpraga Ankica: Razvoj prezimenskog sustava na Miljevcima.  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2008), str. 41–65.

Čilaš Šimpraga Ankica: Toponimija miljevačkih sela Kaočina i Ključa. Folia onomastica Croatica 22 (2014), str. 1–35.

Čilaš Šimpraga Ankica: Toponimija otoka Murtera. Vladimir Skra-čić (ur.). Folia onomastica Croatica 21 (2013), str. 242–246.

Čilaš Šimpraga Ankica: Toponimija otoka Ugljana / V. Skračić (ur.), Zadar: Centar za jadranska onomastička istraživanja Sveučilišta u Zadru, 2007. Folia onomastica Croatica 17 (2009), str. 217–222.

Čilaš Šimpraga Ankica: Toponimija otoka Vrgade. V. Skračić (ur.), Zadar: Centar za jadranska onomastička istraživanja. Sveučilišta u Zadru, 2009. Suradnici: Slobodan Čače, Josip Faričić, Ante Jurić, Damir Magaš, Vladimir Skračić, Sofija Sorić, Nataša Šprljan i Nikola Vuletić.  Folia onomastica Croatica 18 (2010), str. 305–309.

Čilaš Šimpraga Ankica: Veliki doprinos hrvatskoj onomastici (Živko Bjelanović: Onomastičke teme, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2007.).  Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 1 (2009), str. 466–471.

Čosić Krešimir: 415 godina Vrančićeva rječnika. Hrvatistika 4 (2010), str. 249–255.

Čulić Zjena: The relevance of axiological dynamism in metaphors based on image schemata.  Suvremena lingvistika 1 (1999), str. 93–130.

Čupković Gordana: Mikaljino Blago u leksikografskoj interpretaciji. Filologija 60 (2014), str. 175–180.  

Ćurković Dijana: Prevedenice u sportskoj terminologiji: košarka.  Croatica et Slavica Iadertina 9 (2014), str. 63–81.

Ćuto Eugenija: Ρод имен существительных в названиях пρофессий“. Croatica et Slavica Iadertina 1 (2006), str. 135–151.

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa