Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Vesti, Broj: 27

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА МАРИНЕ СПАСОЈЕВИЋ

 

 

 

 

Докторску дисертацију под називом Двовидски глаголи у савременом српском језику успешно је одбранила мр Марина Спасојевић, сарадник Института за српски језик САНУ, у четвртак, 16. јула 2015. године, на Филолошком факултету у Београду. Комисију за преглед и оцену докторске дисертације чинили су проф. др Драгана Мршевић Радовић (председник комисије), доц. др Весна Ломпар (ментор) и доц. др Сања Ђуровић. Израда тезе је започета под менторством проф. др Мирослава Николића. 

Анализа двовидских глагола у српском језику коју је спровела Марина Спасојевић показала је њихову разнородност, сложеност и специфичност, а на основу постигнутих резултата могућа су даља истраживања вида, видског парњаштва итд., контрастивна изучавања, као и прецизније представљање двовидских глагола у граматикама и речницима. Како је комисија истакла, резултатима ове дисертације проширена су сазнања у области српске аспектологије. 

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa