Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Hronika, Broj: 31

Јелена Павловић (Крагујевац)*

РАДИОНИЦА ИЗ КОРПУСНЕ ЛИНГВИСТИКЕ НА ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

Од 27. фебруара до 2. марта 2018. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу одржана је радионица из корпусне лингвистике посвећена изради говорног корпуса. Радионицу је водио професор др Филип Васершајд са Института за славистику Хумболтовог универзитета у Берлину и гостујући професор Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Ова обука је део сарадње Филолошко-уметнич-ког факултета у Крагујевцу и Хумболтовог универзитета у Берлину у оквиру програ-ма Еразумус +. Такође, она је део мреже CoLAB Хумболтовог универзитета, којa има неколико циљева, између осталих и мобилност студената, наставног и ненастав-ног особља, развој заједничког курикулума, наставних метода, подржавање заједнич-ких истраживања и публикација итд.
Радионица је била подељена у четири дана у две секције: једна посвећена теоријском предавању и једна посвећена практичном раду. Први дан је био посвећен уводу у корпусну лингвистику – дефиницији корпуса, фазама у изради корпуса и ала-тима потребним за израду корпуса, а практични део је био посвећен претраживању постојећих корпуса и анализи њиховог интерфејса.
Други дан је био посвећен организацији корпуса. Као важне особине сваког корпуса истакнуте су репрезентативност, балансираност и величина. Корпус треба да репрезентује узорак који је важан за целу популацију, треба да буде балансиран по жанровима, регионима, ситуацијама, при чему је нарочито важна демографска и лин-гвистичка балансираност. Практични део радионице је био посвећен анализи дизајна постојећих корпуса говорног језика.
Трећи дан и четврити дан обуке били су посвећени практичној страни израде говорног корпуса. Трећи дан је говорено о транскрипцији у програму ЕXMARaLDA. Последњег дана полазници су имали прилику да се ближе упознају са антонацијом у програму CODE.

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa