Lingvističke aktuelnosti

Upisano u kategoriju: Projekti, Broj 1

 

ПРОЈЕКТИ

Danko Šipka

Ime i prezime: Danko Šipka

 

Kontakt: sipkadan@amu.edu.pl (do kraja maja 2000 takođe: sipkadan@erols.com), ul. Dolna Wilda 6B m. 13, PL-61-552 Poznań, Polska, strana u Internetu: http://main.amu.edu.pl/~sipkadan

 

Obrazovanje: Jugoslovenska diploma, magisterijum i doktorat iz serbokroatističke lingvistike, poljski magisterijum iz rusistike, poljski doktorat iz psihologije, poljska habilitacija iz slavistike, deset jednosemestralnih kurseva političkih nauka, Fulbrightov studijski boravak i Humboldtovo postdoktorsko usavršavanje.

 

Radna istorija: Predavao u svojstvu asistenta, predavača, docenta i vanrednog profesora na univerzitetima u Sarajevu (Jugoslavija), Illinois, Pittsburgh (SAD), Poznań, Warszawa, Wrocław (Poljska). Radio kao istraživač na univerzitetima u Düsseldorfu i Münchenu (SRN), te kao stariji lingvista u firmi Multilingual Research and Management (SAD). Radio kao konsultant za New Mexico State University (SAD) te firmu Translation Experts (Velika Britanija). Trenutno vanredni profesor na Univerzitetu u Poznanju (Poljska) te stariji lingvista u firmi MRM/McNeil (SAD)

 

Publikacije: pet knjiga i preko stotinu radova na srpskom, engleskom, nemačkom i poljskom, elektronski rečnici i gramatike

 

Osnovna interesovanja: leksikologija, leksikografija, kompjuterska lingvistika, kognitivna lingvistika, psiholingvistika

 

Opis projekata u toku:

   

 1. Minimal Information Grammar - sistem pravila za mašinsko prevođenje između engleskog i drugih jezika, dugoročni projekat koji ulazi u završnu fazu. Projekat se realizuje u londonskoj firmi Translation Experts (više informacija i demonstracija programa dostupni su na: http://www.tranexp.com). S obzirom na zamršenost problematike, teško je predvideti datum završetka projekta,

   

 2. A Bibliography of Serbo-Croatian Dictionaries: Serbian, Croatian, and Bosnian Muslim. Prvo izdanje bibliografije srpskohrvatskih rečnika sa preko 2500 navedenih rečnika objavljeno je početkom marta 2000 (može se naručiti na: http://www.mrminc.com), na početku svake kalendarske godine biće objavljivano ažurirano izdanje. Autor bi bio zahvalan za dopune i popravke na navedenu kontaktnu adresu,

   

 3. SerboCroatian-English Colloquial Dictionary - razgovorni srpskohrvatsko engleski rečnik sa oko 23000 odrednica. Uzorci druge radne verzije uvodne studije i slova A-C dostupna su na: http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/sample.htm. Kategorija razgovornosti shvaćena je veoma široko da obuhvati sleng i široko upotrebljavane dijalektizme. Rečnik će biti objavljen u aprilu 2000 kod izdavača Dunwoody Press (USA) i moći će se naručiti na: http://www.mrminc.com,

   

 4. Serbo-Croatian New Words Dictionary - upravo postbensonovski srpskohrvatsko-engleski rečnik. Obuhvatiće prvenstveno reči koje su ušle u srpskohrvatske standarde u poslednjoj deceniji usled tehnoloških i političkih promena. Projekat je u početnoj fazi, građa se skuplja iz postojećih rečnika i lista, a formiran je i korpus od osam miliona jedinica tekućeg teksta od novina sa srpskohrvatskog područja. Projekat treba da bude okončan do leta 2002 i objavljen u izdavaštvu Dunwoody Press (USA),

   

 5. SerboCroatian-English Dictionary of False Cognates - projekat je u početnoj fazi. Već je skupljeno 1000 parova tzv. lažnih poznanika, što je znatno više nego što je zabeleženo u postojećem rečniku u autorstvu Borisa Hlebeca. Uz to, ovaj rečnik namenjen je prvenstveno engleskim govornicima. Projekat treba da bude okončan do leta 2002 i objavljen u izdavaštvu Dunwoody Press (USA),

   

 6. A Dictionary of Serbo-Croatian Nicknames. Projekat je u početnoj fazi. Skupljeno je oko 20000 nadimaka. Nadimci će biti akcentovani, biće pružena informacija o deklinaciji, punom imenu, građenju prideva i sl. Projekat treba da bude okončan do ljeta 2002 i objavljen u izdavaštvu Dunwoody Press (USA),

   

 7. Srpskohrvatski dativ u kognitivnolingvističkoj perspektivi. Skupljena je obilna građa iz gramatika i tekstualnih korpusa. Ideja je da se popuni serija monografija o našim padežima studijom o dativu. Zbog angažovanosti na drugim projektima, autor traži saradnike/suautore za dovršenje ovog projekta (zainteresovani treba da se jave na navedenu kontaktnu adresu),

   

 8. Srpskohrvatsko-poljska kontrastivna istraživanja. Kompleksni program istraživanja koji obuhvata istraživački rad, niz poljskih magistarskih radova, te psiholingvistička istraživanja na Univerzitetu u Poznanju (Poljska). Radovi iz tog programa dostupni su na: http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/papers.htm, a odbranjeni magistarski radovi na: http://main.amu.edu.pl/~sipkadan/semmag.htm. Dva najizrazitija potprojekta ovog široko koncipiranog projekta su: Decizionistički model slovenskih jezika, te Slovenska međukulturna istraživanja..

 

Bez komentara »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

Napravljeno pomoćuWordPressa